Tehničke karakteristike

"Keramika Kanjiža" doo iz Kanjiže proizvodi suvo presovane, jednom žarene podne i zidne keramičke pločice (takozvanu monokoturu i monoporozu) kao i ukrasnu galanteriju. Podne pločice su otporne na mraz, pogodne su za postavljanje spolja. Naše keramičke pločice u svim segmentima ispunjavaju zahteve harmonizovanog evropskog standarda SRPS EN 14411.

Standardi

Od decembra 2005. godine primenjuje se standard SRPS EN 14411, objavljen uz dozvolu Evropskog komiteta za standardizaciju CEN. Ovaj standard je identičan međunarodnom standardu EN 14411 koji se obavezno primenjuje u svim članicama evropske unije. CE-znak je simbol usaglašenosti proizvoda, izrađenog u skladu sa harmonizovanim standardom koji ispunjava bitne zahteve direktive za građevinske proizvode.

Keramičke pločice razvrstavaju se na klase kvaliteta 1,2 i 3 ispitane sledećim standardima:

SRPS EN 14411 Keramičke pločice - Definicije, klasifikacija, karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i označavanje -Definiše termine klasifikacije, karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i zahteve za označavanje keramičkih pločica klase kvaliteta 1.

SRPS B.D1.330 Keramičke pločice - klasifikacija, karakteristike, ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi i označavanje - Definiše klasifikaciju, karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i zahteve za označavanje keramičkih pločica klase kvaliteta 2 i 3.

Keramičke pločice  razvrstavaju se prema načinu oblikovanja na:

Keramičke pločice proizvedene vučenjem, Metoda A
Keramičke pločice proizvedene suvim presovanjem, Metoda B

Keramičke pločice razvrstavaju se prema upijanju vode na

Grupa Ia    ako je upijanje vode manje od 0,5%
Grupa Ib    ako je upijanje vode od 0,5 do 3%
Grupa IIa   ako je upijanje vode od 3 do 6%
Grupa IIb   ako je upijanje vode od 6 do 10%
Grupa III    ako je upijanje vode preko 10%

Podela prema prirodi vidne površine:

Glazirane (GL)
Neglazirane (UGL)

Asortiman proizvoda Keramika Kanjiža razvrstava se na:

Podne pločice Grupa B Ia Prilog G
Zidne pločice Grupa B III  Prilog K

Metode ispitivanja korišćene za određivanje karakteristika proizvoda su opisane u standardima SRPS ISO 10545.

SRPS ISO 10545-1 Uzimanje uzoraka i osnove za prihvatanje - Ovaj standard utvrđuje broj uzoraka koje treba proveriti iz partije i maksimalni broj dozvoljenih grešaka.

SRPS ISO 10545-2 Određivanje mera i kvaliteta vidne površine - Ovim standardom utvrđuje se metoda za određivanje mernih karakteristika (dužina, širina, debljina, pravost stranica, odstupanje od pravog ugla, ravnost površine) i kvalitet površine keramičkih pločica.

SRPS ISO 10545-3 Određivanje upijanja vode, prividne poroznosti, prividne relativne zapreminske mase i zapreminske mase - Ovim ispitivanjem se utvrđuje metoda za određivanje upijanja vode i prividne poroznosti keramičkih pločica.

SRPS ISO 10545-4 Određivanje modula loma pri savijanju i čvrstoće pri lomu - Utvrđuje metodu ispitivanja za određivanje čvrstoće pri lomu. Dobijeni podatak ukazuje na opterećenje koju pločica može podneti.

SRPS ISO 10545-7 Određivanje otpornosti glaziranih pločica prema površinskom habanju -PEI klasifikacija - Ocenjuje otpornost glazure prema površinskom habanju. Postupak se vrši rotiranjem sredstva za habanje i ocenjivanjem delovanja habanja, vizuelnim poređenjem pločica izloženih habanju i pločica koje nisu bile izložene habanju. Ocenjivanje proizvoda se vrši od 0 do 5, u zavisnosti od broja obrtaja rotirajućeg sredstva i pojave oštećenja (5 je najviša klasa otpornosti glaziranih pločica prema površinskom habanju).

PEI - klasifikacija glaziranih podnih pločica u odnosu na njihovu otpornost prema habanju

PEI 0 Glazirane pločice u ovoj klasi ne preporučuju se za korišćenje na podovima.

PEI 1 Prikladno za pokrivanje podnih površina u kojima se hoda isključivo u obući sa mekanim đonovima ili bosonog, bez nećistoća koje grebu podnu površinu (na primer stambena kupatila i spavaće sobe bez direktnog pristupa spolja).

PEI 2 Prikladno za pokrivanje podnih površina u kojima se hoda u mekanoj ili običnoj obući sa uobičajeno malim količinama nečistoće koja grebe površinu (na primer sobe i prostori za dnevni boravak u kućama i stanovima sa izuzetkom kuhinja, ulaza i prostora u kojima je veliki promet).

PEI 3 Prikladno za pokrivanje podnih površina gde se često hoda u običnoj obući sa malo nečistoće koja grebe pod (na primer stambene kuhinje, holovi, hodnici, balkoni, terase). Ne odnosi se na izuzetnu obuću, na primer čizme okovane ekserima.

PEI 4 Prikladno za podove tamo gde se odvija uobičajen promet sa nešto više nečistoće koja grebe pod (na primer ulazi, javne kuhinje, hoteli, izložbeni i prodajni prostori).

PEI 5 Prikladno za podove sa stalnim velikim prohodnim opterećenjem i prisutnom prljavštinom koja grebe (na primer javne površine kao što su trgovački centri, unutrašnje aerodromske prostorije, hotelska predvorja i primena u industriji).

Ova klasifikacija važi za primenu pod uobičajenim uslovima.

Informacija o otpornosti podnih pločica prema habanju navedena je ispod slike podnih pločica.

 

SRPS ISO 10545-8 Određivanje linearnog termičkog širenja - Određuje se koeficijent linearnog termičkog širenja za opseg od sobne temperature do 100 °C. Vrednost pokazuje u kojoj meri će se postavljena pločica širiti usled temperaturnih promena. Ovaj podatak treba da se uzme u obzir prilikom određivanja debljine fuge između pločica.

SRPS ISO 10545-9 Određivanje otpornosti prema temperaturnom šoku - Pločica se izlaže nagloj promeni temperature i nakon toga se proverava pojava oštećenja.

SRPS ISO 10545-10 Određivanje širenja vlaženjem - Ovim standardom se utvrđuje metoda za određivanje širenja keramičkih pločica vlaženjem. Podatak pomaže prilikom dimenzionisanja fuge između pločica.

SRPS ISO 10545-11 Određivanje otpornosti prema vlasavosti glaziranih pločica - Vrši se provera pojave pukotina na površini glazirane pločice nakon tretiranja sa parom na pritisku od 500 kPa i temperaturi od 159 °C, dva sata u autoklavu.

SRPS ISO 10545-12 Određivanje otpornosti prema mrazu - Po ovoj metodi pločice se izlažu smrzavanju i otapanju u temperaturnom opsegu od -5 °C do +5 °C, najmanje 100 ciklusa. Ovo ispitivanje simulira ponašanje proizvoda u spoljašnjim klimatskim uslovima.

SRPS ISO 10545-13 Određivanje otpornosti prema hemikalijama - Ovim ispitivanjem se utvrđuje otpornost pločica prema dejstvu hemikalija za domaćinstvo, soli u vodi bazena za plivanje, kiselina, baza i otpornost prema dejstvu olovke HB tvrdoće. U zavisnosti od vrste hemikalija i otpornosti pločice se dele u sledeće klase:

Hemikalije za domaćinstvo i soli u vodi bazena za plivanje:
A bez vidljivih efekata
B male promene u izgledu ili ako pločice nisu prošle test olovke HB tvrdoće
C značajne promene

Kiseline i baze (malih koncentracija)
LA bez vidljivih efekata
LB male promene u izgledu ili ako pločice nisu prošle test olovke HB tvrdoće
LC značajne promene

Kiseline i baze (velikih koncentracija)
HA bez vidljivih efekata
HB male promene u izgledu ili ako pločice nisu prošle test olovke HB tvrdoće
HC značajne promene

SRPS ISO 10545-14 Određivanje otpornosti prema stvaranju mrlja - Vidna površina pločice se dovodi u kontakt sa sredstvom za stvaranje mrlja, nakon odstranjivanja vrši se klasifikacija. Klasifikacija se vrši od 5 do 1 u zavisnosti od lakoće uklanjanja mrlje, pri čemu se kod klase 5 najlakše uklanja mrlja.

 

DIN 51130:2004-06 Određivanje antikliznih svojstava za podne pločice

Za veće podne površine, industrijske i komercijalne namene poželjno je da je koeficjenat trenja viši od onih koji se koristi u kućama.

Nemački standard DIN 51130:2004-06 definiše postupak i služi za testiranje i klasificiranje anti kliznih svojstava podnih obloga koji su predviđeni za korišćenje u radnim prostorima i područjima gde je prisutna opasnost od klizanja. Prihvaćeni ugao se utvrđuje na podnoj oblozi premazanoj sa sredstvom za podmazivanje (ulje) a osoba koja sprovodi kontrolu sa kontrolnim cipelama kreće se napred - nazad po kontrolisanoj podnoj oblozi koja se počinje naginjati od horizontalnog stanja i nagib raste do prihvaćenog ugla tj.ugla pri kom kontrolor dostiže granicu sigurnog hodanja. Prihvaćeni ugao služi za ocenu stepena otpornosti na klizanje.

PRIHVAĆENI UGAO: KLASA OTPORNOSTI NA KLIZANJE: PREPORUČUJE SE:
6° do 10° R 9 Ulazi u kuće...
Preko 10° do 19° R 10 Prodavnice, radionice...
Preko 19° do 27° R 11 Kuhinje, perionice...
Preko 27° do 35° R 12 Velike kuhinje, mlekare...
Preko 35° R 13 Oblasti sa specijalnim zahtevima

DIN 51097:02.80 Utvrđivanje karakteristika za sprečavanje klizavosti

U uslovima vlažnosti, na gazištima podnih obloga koje se koriste u kupatilu, svlačionicama, sanitarnim čvorovima i sličnim prostorijama, ocenjuju se karakteristika podnih obloga po ovom standardu.

Tokom izvođenja postupka kontinualno i jednolično se nanosi tečnost na test podnu oblogu koja se počinje naginjati od horizontalnog stanja i nagib raste do prihvaćenog ugla tj.ugla pri kom kontrolor dostiže granicu sigurnog hodanja. Osoba koja sprovodi kontrolu kreće se napred - nazad po kontrolisanoj podnoj oblozi bosih nogu. U zavisnosnosti od postignutog ugla nagiba test obloge se mogu svrstati u sledeće grupe:

SREDNJA VREDNOST NAGIBA UGLA: KLASA OTPORNOSTI NA KLIZANJE: PREPORUČUJE SE:
≥ 12° A Kupatila
≥ 18° B Svlačionice, sanitarni čvor...
≥ 24° C Oblasti sa specijalnim zahtevima

Informacija o otpornosti podnih pločica prema klizanju navedena je ispod slike podnih pločica.

SRPS U.F2.011 Završni radovi u građevinarstvu - Izvođenje keramičarskih radova - Standard utvrđuje postupak za oblaganje zidova, podova keramičkim pločicama u unutrašnjosti objekta i spolja.

Preporuke prilikom ugradnje

  • Pre ugradnje zidne pločice treba potopiti u vodu radi boljeg prijanjanja za podlogu.
  • Shodno standardu SRPS U.F2.011 pločice obavezno postaviti sa fugom. Minimalna fuga za zidne i podne pločice je 3 mm.
  • Podloga za postavljanje pločica treba da bude suva (ne sveže malterisana) i bez strukturnih pukotina.
  • Prilikom kupovine pločica obavezno obratiti pažnju na oznaku kalibra i nijanse. U jednoj prostoriji postavljati isključivo pločice iste oznake kalibra i nijanse.
  • Za digitalan način dekoracije pločica karakterističan je veći broj lica različitog izgleda. Pre postavljanja pločica preporučljivo je slaganje nekoliko m2 kombinovanjem nijansi prema ukusu kupca.
  • Ukoliko se pločice postavljaju "na smicanje", pločice se mogu smicati na maksimalno 30% dužine. Smicanje na 50% (polovinu dužine) nije preporučljivo.
  • Reklamacije na ugrađene pločice se ne prihvataju, osim reklamacija na skrivene mane proizvoda a odnose se na trajnost pločica po standardu SRPS EN 14411.

Identifikacija proizvoda na kutijama i na paletama

U procesu automatskog pakovanja keramičke pločice se pakuju u kartonsku ambalažu na koju industrijski štampač štampa osnovne podatke identifikacije proizvoda.

Industrijski štampač štampa: datum, ime proizvoda, klasu, nijansu, kalibar proizvoda, identifikacioni kod klasera pločica, šifru i radni nalog proizvoda.

Svaka paleta gotovog proizvoda sadrži bar-cod, pomoću koga se pločice identifikuju.

GRES PODNE PLOČICE 
SRPS EN 14411, Grupa B Ia, Prilog G

Osobina Metoda ispitivanja Tolerancija
SRPS EN 14411 KK
Dužina i širina SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 %/max.±2.0mm ± 0,3 %/max.±1.5mm
Debljina SRPS ISO 10545-2 ± 5,0 %/max.±0.5mm ± 2,5 %/max.±0.5mm
Odstupanje od pravog ugla SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 %/max.±2.0mm ± 0,3 %/max.±1.5mm
Ravnost stranica SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 %/max.±1.5mm ± 0,2 %/max.±1.0mm
Ravnost površine SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 %/max.±2.0mm
+ 0,2 / - 0.1 %/
max.(+1.5 / -0.5) mm
Kvalitet površine SRPS ISO 10545-2 min 95% bez vidljivog oštećenja
Upijanje vode SRPS ISO 10545-3 < 0,5 % < 0,3 %
Čvrstoća pri lomu SRPS ISO 10545-4
Za deb.  7.5mm 1300 N
Za deb.  7.5mm 700 N 
> 1600 N
1100 N
Modul loma pri savijanju SRPS ISO 10545-4
 >35 N/mm2
>32 N/mm2
> 40 N/mm2
Otpornost prema habanju SRPS ISO 10545-7
Beleži se klasa habanja i broj ciklusa
Deklarisano od strane proizvođača
Koeficijent linearnog termičkog širenja SRPS ISO 10545-8 Deklarisana vrednost 7×10-6 K-1
Otpornost prema temperaturnom šoku SRPS ISO 10545-9 Postoji metoda ispitivanja Odgovara
Otpornost prema vlasavosti SRPS ISO 10545-11 Zahteva se Odgovara
Otpornost prema mrazu SRPS ISO 10545-12 Zahteva se Odgovara
Otpornost prema hemikalijama u domaćinstvu SRPS ISO 10545-13 Najmanje B A
Otpornost prema stvaranju mrlja SRPS ISO 10545-14 Najmanje klasa 3 Klasa 5

ZIDNE PLOČICE 
SRPS EN 14411, grupa B III, Prilog K

Osobina Metoda ispitivanja Tolerancija
SRPS EN 14411 KK
Dužina i širina SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 %/max.±2.0mm ± 0,3 %/max.±1.5mm
Debljina SRPS ISO 10545-2 ± 10,0 %/max.±0.5mm ± 2,5 %/max.±0.5mm
Odstupanje od pravog ugla SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 %/max.±2.0mm ± 0,3 %/max.±1.5mm
Ravnost stranica SRPS ISO 10545-2 ± 0,3 %/max.±1.5mm ± 0,2 %/max.±1.0mm
Ravnost površine SRPS ISO 10545-2
+ 0,5 %/- 0,3 %
max.(+1.5 / -0.5) mm
+ 0,25 %/- 0,1 %
max.(+1.5 / -0.5) mm
Kvalitet površine SRPS ISO 10545-2
min 95% bez vidljivog oštećenja
Upijanje vode SRPS ISO 10545-3 > 10,00 % > 15,00 %
Čvrstoća pri lomu SRPS ISO 10545-4
 Za deb. ≥ 7.5mm 600 N Za deb. < 7.5mm 200 N
> 600 N
Modul loma pri savijanju SRPS ISO 10545-4
> 12 N/mm2
>15 N/mm2
> 15 N/mm2
Koeficijent linearnog termičkog širenja SRPS ISO 10545-8 Postoji metoda ispitivanja 7×10-6 K-1
Otpornost prema temperaturnom šoku SRPS ISO 10545-9 Postoji metoda ispitivanja Odgovara
Otpornost prema vlasavosti SRPS ISO 10545-11 Zahteva se Odgovara
Otpornost prema hemikalijama u domaćinstvu SRPS ISO 10545-13 Najmanje B A
Otpornost prema stvaranju mrlja SRPS ISO 10545-14 Najmanje klasa 3 Klasa 5

Specifikacija pakovanja pločica i ukrasne galanterije

PODNE PLOČICE GRUPE B Ia

PAKOVANJE PODNIH PLOČICA Redni broj Format Debljina pločica
(mm)
Komada pločica u kutiji m²/kut. Masa kutije
(kg)
Komada kut.na
paleti
m²/pal. Masa palete
(kg)
  1 33x33 7,3 16 1,742 26,56 42 73,164 1140,00
  2 45x45 8,2 8 1,620 28,00 44 71,280 1260,00
  4 15x60 8,8 11 0,990 19,36 56 55,440 1110,00

REKTIFIKOVANE PLOČICE

PAKOVANJE PODNIH PLOČICA Redni broj Format Debljina pločica
(mm)
Komada pločica u kutiji m²/kut. Masa kutije
(kg)
Komada kut.na
paleti
m²/pal. Masa palete
(kg)
  1 29,5x59 8,8 6 1,044 20,94 48 50,112 1030,00
  2 59x59 9,0 4 1,392 26,92 30 41,760 840,00

 

ZIDNE PLOČICE GRUPE B III

PAKOVANJE ZIDNIH PLOČICA Redni broj Format Debljina pločica
(mm)
Komada pločica u kutiji m²/kut. Masa kutije
(kg)
Komada kut.na
paleti
m²/pal. Masa palete
(kg)
  1 25x40 7,4 16 1,600 21,76 54 86,40 1110,00
  2 25x50 8,8 10 1,250 18,90 48 60,00 930,00
  3 20x60 9,0 13 1,560 23,80 44 68,64 1070,00
  4 25x75 9,2 7 1,312 19,70 48 62,976 970,00

UKRASNA GALANTERIJA

PAKOVANJE CENTRALNIH DEKORA I MOZAIKA Redni
broj
Format Komada u kutiji Masa kutije
(kg)
Komada kutija na paleti Masa palete
(kg)
  1 2550C 12 24,198 30 750,00
  2 5050 6 24,198 30 750,00
PAKOVANJE LISTELA Redni
broj
Format Komada u kutiji Masa kutije
(kg)
Komada kutija na paleti Masa palete
(kg)
  1 450L 22 7,3 60 460,0
  2 550L 11 4,5 60 290,0
  3 650L 11 5,4 60 340,0
  4 750L 11 6,6 60 415,0
 
Copyright © Keramika Kanjiža 2015.