Tehničke karakteristike

"Keramika Kanjiža" doo iz Kanjiže proizvodi suvo presovane, jednom pečene podne i zidne keramičke pločice (takozvanu monokoturu i monoporozu) kao i ukrasnu galanteriju. Podne pločice su otporne na mraz, pogodne su za postavljanje spolja. Naše keramičke pločice u svim segmentima ispunjavaju zahteve harmonizovanog evropskog standarda SRPS EN 14411.

Standardi

Od decembra 2005. godine primenjuje se standard SRPS EN 14411, objavljen uz dozvolu Evropskog komiteta za standardizaciju CEN. Ovaj standard je identičan međunarodnom standardu EN 14411 koji se obavezno primenjuje u svim članicama evropske unije. CE-znak je simbol usaglašenosti proizvoda, izrađenog u skladu sa harmonizovanim standardom koji ispunjava bitne zahteve direktive za građevinske proizvode.

SRPS EN 14411 Keramičke pločice - Definicije, klasifikacija, karakteristike i obeležavanje -Definiše termine i utvrđuje klasifikacije, karakteristike i zahteve za obeležavanje keramičkih pločica najboljeg komercijalnog kvaliteta (prva klasa).

Prema standardu keramičke pločice se uvrstavaju u grupe prema načinu proizvodnje i upijanju vode.

Podela prema načinu proizvodnje

Grupa A Vučene (ekstrudirane) keramičke pločice
Grupa B Suvo presovane pločice

Podela prema upijanju vode

Ia Upijanje vode manje od 0,5%
Ib Upijanje vode od 0,5 do 3%
IIa Upijanje vode od 3 do 6%
IIb Upijanje vode od 6 do 10%
III Upijanje vode preko 10%

Podela prema prirodi vidne površine

Glazirane (GL)
Neglazirane (UGL)

Proizvodi "Keramika Kanjiža" dele se u sledeće grupe

Podne pločice Grupa B Ia
Zidne pločice Grupa B III

Metode ispitivanja korišćene za određivanje karakteristika proizvoda su opisane u standardima SRPS ISO 10545.

SRPS ISO 10545-1 Uzimanje uzoraka i osnove za prihvatanje - Ovaj standard utvrđuje broj uzoraka koje treba proveriti iz partije i maksimalni broj dozvoljenih grešaka.

SRPS ISO 10545-2 Određivanje mera i kvaliteta vidne površine - Ovim standardom utvrđuje se metoda za određivanje mernih karakteristika (dužina, širina, debljina, pravost stranica, odstupanje od pravog ugla, ravnost površine) i kvalitet površine keramičkih pločica.

SRPS ISO 10545-3 Određivanje upijanja vode, prividne poroznosti, prividne relativne zapreminske mase i zapreminske mase - Ovim ispitivanjem se utvrđuje metoda za određivanje upijanja vode i prividne poroznosti keramičkih pločica.

SRPS ISO 10545-4 Određivanje modula loma pri savijanju i čvrstoće pri lomu - Utvrđuje metodu ispitivanja za određivanje čvrstoće pri lomu. Dobijeni podatak ukazuje na opterećenje koju pločica može podneti.

SRPS ISO 10545-7 Određivanje otpornosti glaziranih pločica prema površinskom habanju -PEI klasifikacija - Ocenjuje otpornost glazure prema površinskom habanju. Postupak se vrši rotiranjem sredstva za habanje i ocenjivanjem delovanja habanja, vizuelnim poređenjem pločica izloženih habanju i pločica koje nisu bile izložene habanju. Ocenjivanje proizvoda se vrši od 0 do 5, u zavisnosti od broja obrtaja rotirajućeg sredstva i pojave oštećenja (5 je najviša klasa otpornosti glaziranih pločica prema površinskom habanju).

PEI - klasifikacija glaziranih podnih pločica u odnosu na njihovu otpornost prema habanju

PEI 0 Glazirane pločice u ovoj klasi ne preporučuju se za korišćenje na podovima.

PEI 1 Prikladno za pokrivanje podnih površina u kojima se hoda isključivo u obući sa mekanim đonovima ili bosonog, bez nećistoća koje grebu podnu površinu (na primer stambena kupatila i spavaće sobe bez direktnog pristupa spolja).

PEI 2 Prikladno za pokrivanje podnih površina u kojima se hoda u mekanoj ili običnoj obući sa uobičajeno malim količinama nečistoće koja grebe površinu (na primer sobe i prostori za dnevni boravak u kućama i stanovima sa izuzetkom kuhinja, ulaza i prostora u kojima je veliki promet).

PEI 3 Prikladno za pokrivanje podnih površina gde se često hoda u običnoj obući sa malo nečistoće koja grebe pod (na primer stambene kuhinje, holovi, hodnici, balkoni, terase). Ne odnosi se na izuzetnu obuću, na primer čizme okovane ekserima.

PEI 4 Prikladno za podove tamo gde se odvija uobičajen promet sa nešto više nečistoće koja grebe pod (na primer ulazi, javne kuhinje, hoteli, izložbeni i prodajni prostori).

PEI 5 Prikladno za podove sa stalnim velikim prohodnim opterećenjem i prisutnom prljavštinom koja grebe (na primer javne površine kao što su trgovački centri, unutrašnje aerodromske prostorije, hotelska predvorja i primena u industriji).

Ova klasifikacija važi za primenu pod uobičajenim uslovima.

Informacija o otpornosti podnih pločica prema habanju navedena je ispod slike podnih pločica.

 

SRPS ISO 10545-8 Određivanje linearnog termičkog širenja - Određuje se koeficijent linearnog termičkog širenja za opseg od sobne temperature do 100 °C. Vrednost pokazuje u kojoj meri će se postavljena pločica širiti usled temperaturnih promena. Ovaj podatak treba da se uzme u obzir prilikom određivanja debljine fuge između pločica.

SRPS ISO 10545-9 Određivanje otpornosti prema temperaturnom šoku - Pločica se izlaže nagloj promeni temperature i nakon toga se proverava pojava oštećenja.

SRPS ISO 10545-10 Određivanje širenja vlaženjem - Ovim standardom se utvrđuje metoda za određivanje širenja keramičkih pločica vlaženjem. Podatak pomaže prilikom dimenzionisanja fuge između pločica.

SRPS ISO 10545-11 Određivanje otpornosti prema vlasavosti glaziranih pločica - Vrši se provera pojave pukotina na površini glazirane pločice nakon tretiranja sa parom na pritisku od 500 kPa i temperaturi od 159 °C, dva sata u autoklavu.

SRPS ISO 10545-12 Određivanje otpornosti prema mrazu - Po ovoj metodi pločice se izlažu smrzavanju i otapanju u temperaturnom opsegu od -5 °C do +5 °C, najmanje 100 ciklusa. Ovo ispitivanje simulira ponašanje proizvoda u spoljašnjim klimatskim uslovima.

SRPS ISO 10545-13 Određivanje otpornosti prema hemikalijama - Ovim ispitivanjem se utvrđuje otpornost pločica prema dejstvu hemikalija za domaćinstvo, soli u vodi bazena za plivanje, kiselina, baza i otpornost prema dejstvu olovke HB tvrdoće. U zavisnosti od vrste hemikalija i otpornosti pločice se dele u sledeće klase:

Hemikalije za domaćinstvo i soli u vodi bazena za plivanje:
GA bez vidljivih efekata
GB male promene u izgledu ili ako pločice nisu prošle test olovke HB tvrdoće
GC značajne promene

Kiseline i baze (malih koncentracija)
GLA bez vidljivih efekata
GLB male promene u izgledu ili ako pločice nisu prošle test olovke HB tvrdoće
GLC značajne promene

Kiseline i baze (velikih koncentracija)
GHA bez vidljivih efekata
GHB male promene u izgledu ili ako pločice nisu prošle test olovke HB tvrdoće
GHC značajne promene

SRPS ISO 10545-14 Određivanje otpornosti prema stvaranju mrlja - Vidna površina pločice se dovodi u kontakt sa sredstvom za stvaranje mrlja, nakon odstranjivanja vrši se klasifikacija. Klasifikacija se vrši od 5 do 1 u zavisnosti od lakoće uklanjanja mrlje, pri čemu se kod klase 5 najlakše uklanja mrlja.

 

DIN 51130:2004-06 Određivanje antikliznih svojstava za podne pločice

Za veće podne površine, industrijske i komercijalne namene poželjno je da je koeficjenat trenja viši od onih koji se koristi u kućama.

Nemački standard DIN 51130:2004-06 definiše postupak i služi za testiranje i klasificiranje anti kliznih svojstava podnih obloga koji su predviđeni za korišćenje u radnim prostorima i područjima gde je prisutna opasnost od klizanja. Prihvaćeni ugao se utvrđuje na podnoj oblozi premazanoj sa sredstvom za podmazivanje (ulje) a osoba koja sprovodi kontrolu sa kontrolnim cipelama kreće se napred - nazad po kontrolisanoj podnoj oblozi koja se počinje naginjati od horizontalnog stanja i nagib raste do prihvaćenog ugla tj.ugla pri kom kontrolor dostiže granicu sigurnog hodanja. Prihvaćeni ugao služi za ocenu stepena otpornosti na klizanje.

PRIHVAĆENI UGAO: KLASA OTPORNOSTI NA KLIZANJE: PREPORUČUJE SE:
6° do 10° R 9 Ulazi u kuće...
Preko 10° do 19° R 10 Prodavnice, radionice...
Preko 19° do 27° R 11 Kuhinje, perionice...
Preko 27° do 35° R 12 Velike kuhinje, mlekare...
Preko 35° R 13 Oblasti sa specijalnim zahtevima

DIN 51097:02.80 Utvrđivanje karakteristika za sprečavanje klizavosti

U uslovima vlažnosti, na gazištima podnih obloga koje se koriste u kupatilu, svlačionicama, sanitarnim čvorovima i sličnim prostorijama, ocenjuju se karakteristika podnih obloga po ovom standardu.

Tokom izvođenja postupka kontinualno i jednolično se nanosi tečnost na test podnu oblogu koja se počinje naginjati od horizontalnog stanja i nagib raste do prihvaćenog ugla tj.ugla pri kom kontrolor dostiže granicu sigurnog hodanja. Osoba koja sprovodi kontrolu kreće se napred - nazad po kontrolisanoj podnoj oblozi bosih nogu. U zavisnosnosti od postignutog ugla nagiba test obloge se mogu svrstati u sledeće grupe:

SREDNJA VREDNOST NAGIBA UGLA: KLASA OTPORNOSTI NA KLIZANJE: PREPORUČUJE SE:
≥ 12° A Kupatila
≥ 18° B Svlačionice, sanitarni čvor...
≥ 24° C Oblasti sa specijalnim zahtevima

Informacija o otpornosti podnih pločica prema klizanju navedena je ispod slike podnih pločica.

SRPS U.F2.011 Završni radovi u građevinarstvu - Izvođenje keramičarskih radova - Standard utvrđuje postupak za oblaganje zidova, podova keramičkim pločicama u unutrašnjosti objekta i spolja.

Preporuke prilikom ugradnje

  • Pre ugradnje zidne pločice treba uroniti u vodu radi boljeg prijanjanja za podlogu.
  • Shodno standardu SRPS U.F2.011 pločice obavezno postaviti sa fugom. Minimalna fuga za zidne pločice je 3 mm, a za podne pločice je 4 mm.
  • Podloga za postavljanje pločica treba da bude suva (ne sveže malterisana) i bez strukturnih pukotina.
  • Prilikom kupovine pločica obavezno obratiti pažnju na oznaku kalibra i nijanse. U jednoj prostoriji postavljati isključivo pločice iste oznake kalibra i nijanse.
  • Za pločice rustikalnog tipa karakteristična je razlika u nijansi. Pre postavljanja pločica preporučljivo je slaganje nekoliko m2 kombinovanjem nijansi prema ukusu kupca.
  • Ukoliko se pločice postavljaju "na smicanje", pločice se mogu smicati na maksimalno 33% dužine. Smicanje na 50% (polovinu dužine) nije preporučljivo.

Identifikacija proizvoda na kutijama i na paletama

U procesu automatskog pakovanja keramičke pločice se pakuju u kartonsku ambalažu na koju industrijski štampač štampa osnovne podatke identifikacije proizvoda.

U prvom redu štampa se: datum, identifikacioni broj klasera i ime proizvoda. U drugom redu štampa se: broj radnog naloga i šifra proizvoda, klasa proizvoda, nijansa proizvoda i kalibar odnosno dimenzija za podne pločice.

Svaka paleta gotovog proizvoda sadrži bar-cod, pomoću koga se pločice identifikuju.

PODNE PLOČICE - MONOKOTURA
SRPS EN 14411, grupa B Ia

Osobina Metoda ispitivanja Tolerancija
SRPS EN 14411 KK
Dužina i širina SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 0,3 %
Debljina SRPS ISO 10545-2 ± 5,0 % ± 2,5 %
Odstupanje od pravog ugla SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 0,3 %
Ravnost stranica SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 0,2 %
Ravnost površine SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % + 0,2 / - 0.1 %
Kvalitet površine SRPS ISO 10545-2 min 95% bez vidljivog oštećenja
Upijanje vode SRPS ISO 10545-3 < 0,5 % < 0,3 %
Čvrstoća pri lomu SRPS ISO 10545-4 > 1300 N > 1600 N
Modul loma pri savijanju SRPS ISO 10545-4 ≥ 35 N/mm2 > 40 N/mm2
Otpornost prema habanju SRPS ISO 10545-7 klasa habanja se deklariše za svaki proizvod
Koeficijent linearnog termičkog širenja SRPS ISO 10545-8 Postoji metoda ispitivanja 7×10-6 K-1
Otpornost prema temperaturnom šoku SRPS ISO 10545-9 Postoji metoda ispitivanja Odgovara
Otpornost prema vlasavosti SRPS ISO 10545-11 Zahteva se Odgovara
Otpornost prema mrazu SRPS ISO 10545-12 Zahteva se Odgovara
Otpornost prema hemikalijama u domaćinstvu SRPS ISO 10545-13 Najmanje GB GA
Otpornost prema stvaranju mrlja SRPS ISO 10545-14 Najmanje klasa 3 Klasa 5

ZIDNE PLOČICE - MONOPOROZA
SRPS EN 14411, grupa B III

Osobina Metoda ispitivanja Tolerancija
SRPS EN 14411 KK
Dužina i širina SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 0,3 %
Debljina SRPS ISO 10545-2 ± 10,0 % ± 2,5 %
Odstupanje od pravog ugla SRPS ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 0,3 %
Ravnost stranica SRPS ISO 10545-2 ± 0,3 % ± 0,2 %
Ravnost površine SRPS ISO 10545-2 + 0,5 %/- 0,3 % + 0,25 % /- 0,1 %
Upijanje vode SRPS ISO 10545-3 > 10,00 % > 14,00 %
Čvrstoća pri lomu SRPS ISO 10545-4 > 600 N > 600 N
Modul loma pri savijanju SRPS ISO 10545-4 > 12 N/mm2 > 15 N/mm2
Koeficijent linearnog termičkog širenja SRPS ISO 10545-8 Postoji metoda ispitivanja 7×10-6 K-1
Otpornost prema temperaturnom šoku SRPS ISO 10545-9 Postoji metoda ispitivanja Odgovara
Otpornost prema vlasavosti SRPS ISO 10545-11 Zahteva se Odgovara
Otpornost prema hemikalijama u domaćinstvu SRPS ISO 10545-13 Najmanje GB GA
Otpornost prema stvaranju mrlja SRPS ISO 10545-14 Najmanje klasa 3 Klasa 5

Specifikacija pakovanja pločica i ukrasne galanterije

PODNE PLOČICE GRUPE B Ia

PAKOVANJE PODNIH PLOČICA Redni broj Format Debljina pločica
(mm)
Komada pločica u kutiji m²/kut. Masa kutije
(kg)
Komada kut.na
paleti
m²/pal. Masa palete
(kg)
  1 33x33 8,0 9 0,98 16,55 64 62,72 1085,0
  2 45x45 8,5 5 1,01 18,33 36 36,36 685,0
  3 30x60 9,0 6 1,08 20,71 40 43,20 855,0
  4 15x60 9,0 11 0,99 18,98 56 55,44 1090,00
  5 20x80 9,5 6 0,96 19,43 54 51,84 1075,00
  6 60x60 9,5 3 1,08 21,86 40 43,20 900,00

ZIDNE PLOČICE GRUPE B III

PAKOVANJE ZIDNIH PLOČICA Redni broj Format Debljina pločica
(mm)
Komada pločica u kutiji m²/kut. Masa kutije
(kg)
Komada kut.na
paleti
m²/pal. Masa palete
(kg)
  1 25x40 7,4 16 1,6 20,3 48 76,80 1000,0
  2 25x50 9,2 13 1,62 25,80 36 58,32 950,0
  3 20x60 9,2 13 1,56 24,77 44 68,64 1115,00

UKRASNA GALANTERIJA

PAKOVANJE CENTRALNIH DEKORA I MOZAIKA Redni
broj
Format Komada u kutiji Masa kutije
(kg)
Komada kutija na paleti Masa palete
(kg)
  1 2539M003 8 7,153 72 515,0
  2 2540C 14 17,750 45 800,0
  3 2550C 12 24,198 30 750,0
  4 5050 6 24,198 30 750,0
  5 2060C 12 22,000 32 704,00±10%
PAKOVANJE LISTELA Redni
broj
Format Komada u kutiji Masa kutije
(kg)
Komada kutija na paleti Masa palete
(kg)
  1 325L 42 4,9 88 450,0
  2 325L 56 6,5 77 520,0
  3 425L 28 4,7 88 440,0
  4 525L 28 5,3 77 430,0
  5 540L 28 7,7 56 450,0
  6 625L 28 6,5 77 525,0
  7 640L 28 9,8 56 570,0
  8 725L 14 4,1 88 380,0
  9 740L 14 5,5 56 330,0
  10 825L 14 4,7 88 430,0
  11 450L 22 7,3 56 460,0
  12 550L 11 4,5 56 290,0
  13 650L 11 5,4 60 340,0
  14 750L 11 6,5 60 415,0
  15 850L 11 7,3 60 455,0
  16 560L 11 5,4 48 259,00±10%
  17 660L 11 6,5 48 312,00±10%
  18 760L 11 7,9 48 380,00±10%
  19 860L 11 8,8 48 422,00±10%
 
Copyright © Keramika Kanjiža 2015.