Kontakt

Keramika Kanjiža d.o.o.
Horgoški put bb.
24420 Kanjiža
Srbija

Centrala: 024/874-211
Komercijala: 024/873-093
Maloprodaja: 024/874-449
Nabavka: 024/873-961

Fax: 024/873-143
E-mail:kontakt@keramikakanjiza.com

Tehnička pitanja:iso@keramikakanjiza.com
Nabavka:purchasing@keramikakanjiza.com
Marketing:marketing@keramikakanjiza.com
Finansije:knjig@keramikakanjiza.com
Maloprodaja:mprod@keramikakanjiza.com
Export:export@keramikakanjiza.com
Prodaja:sales@keramikakanjiza.com

Menadžment:
Ivana Veselinović, generalni direktor, 011/2750-141, 024/873-344
Jovan Milivojević, izvršni direktor prodaje i marketinga, 024/873-093
Livia Kado, izvršni direktor finansija i računovodstva, 024/873-344
Đorđe Aleksić, izvršni direktor proizvodnje, 024/873-259
Arpad Salkai, izvršni direktor nabavke i logistike, 024/873-739

Distributivni centar Niš
Bulevar 12. februar 76A
018 4150 518
dejan.dokmanovic@keramikakanjiza.com

Copyright © Keramika Kanjiža 2015.